26 - Hoe werken de toegangsrechten?

EasySecure - Hoe werken de toegangsrechten?

Toegangsrechten worden in EasySecure gebruikt om te definiëren of en wanneer gebruikers toegang krijgen tot bepaalde deuren of bepaalde registratieterminals. In EasySecure definiëren we eerst een aantal lagen om deze toegangsrechten op te bouwen, voordat we ze uiteindelijk koppelen aan een specifieke gebruikersgroep.

Deze lagen zijn verdeeld in:

  1.  Scanners
  2. Deuren
  3. Zones
  4. Tijdschema's
  5. Toegangsrechten
  6. Gebruikersgroepen

In het volgende schema laten wij zien hoe deze lagen samenwerken:

 

 

Wanneer alle apparaten, deuren en zones correct zijn toegevoegd, kunnen we een gebruikersgroep aanmaken om te koppelen aan specifieke gebruikers en de toegangsrechten aanmaken.
Lees het volgende artikel voor meer informatie over de scanners, deuren en zones.

Ga naar het menu Gebruikers en selecteer "Groepen".

 

 

Klik op "Toevoegen" om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken."

 

Voer de groepsnaam in en bevestig met "Opslaan".

 

Als de zones goed gedefinieerd zijn, kunnen we ze via het toegangsmenu aan de aangemaakte groep koppelen:

 

  1. Selecteer in het menu "Toegangscontrole". 
  2. Klik op "Groep toevoegen".  
  3. Selecteer de gebruikersgroep uit de lijst om het selectiescherm voor de toegangsrechten te openen

 

De zones zijn nieuw zichtbaar en kunnen worden geselecteerd en gecombineerd met gewenste tijdschema's

 

Klik op opslaan om de selectie te bevestigen. De toegangsrechten zijn nieuw zichtbaar in de rechterkolom voor een overzicht van de bestaande regels.

 

Let op! Vergeet niet een volledige synchronisatie uit te voeren na het aanmaken of wijzigen van uw toegangsrechten.  

 

Heeft u vragen over de toegangsrechten? Neem dan contact op met onze support desk en wij helpen u graag verder.

U kunt ons bereiken per telefoon of e-mail. U kunt ook direct chatten of een ticket aanmaken binnen uw EasySecure software omgeving of ons helpcenter.

support@easysecure.com
+ 31 (0) 85 015 0000.