24 - Hoe werkt de structuur van locaties, scanners, deuren en zones?

EasySecure - Hoe werkt de structuur van locaties, scanners, deuren en zones?

Zodra u bent ingelogd in uw EasySecure omgeving is het menu aan de linkerzijde van uw scherm zichtbaar. Door op het ˅ icoontje te klikken of door op de naam zelf te klikken, kunt u de verschillende menu's verder uitklappen om de submenu's zichtbaar te maken. Afhankelijk van de permissies die uw account heeft, kunt u bepaalde menu's wel of niet zien.

In dit artikel leggen wij u meer uit over de structuur van de EasySecure software die u kunt vinden onder het menu 'Locatie beheer'. Dit artikel is geschreven om u een goed begrip te geven van het instellen van locaties, scanners, deuren en zones binnen de software.

Dit is geen technische instructie over het configureren en toevoegen van verschillende scanners in de EasySecure-software.

De eerste inrichting van de EasySecure software wordt altijd verzorgd door de EasySecure consultants of getrainde partners. Onze consultants en getrainde partners zorgen voor de volledige ingebruikname van uw cloud pakket en het (voor)configureren en toevoegen van scanners en zones. Ook de toegangsrechten en groepen worden in overleg aangemaakt en ingesteld. 

In dit artikel geven wij u een algemeen overzicht van hoe de scanners, deuren en zones in de software zijn ingesteld.

Locaties

De eerste stap in het configuratieproces is het toevoegen van een nieuwe locatie in de software. Klik op 'Locatie beheer' in het hoofdmenu. De submenu's zijn nu zichtbaar.  

 

 

Dit is de locatie waar de scanners voor toegangscontrole, tijdregistratie of aanwezigheid zijn geïnstalleerd.
Bijvoorbeeld: wij zullen ons kantoor in Rotterdam en ons kantoor in Düsseldorf toevoegen.

 • Bij het bewerken van een locatie kunt u een aantal algemene instellingen vinden. 
  1. U kunt de tijdzone instellen waarin deze locatie zich bevindt. Onze software zal automatisch de tijd synchroniseren met alle aangesloten scanners. 
  2. U kunt e-mailadressen toevoegen die voor bepaalde meldingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: u kunt batterijmeldingen ontvangen voor onze draadloze oplossingen. Dit zorgt ervoor dat de facility manager op die specifieke locatie direct op de hoogte is

    Er zijn andere configuratie-instellingen wij verder zullen toelichten in onze technische artikelen en trainingsprogramma's over het configureren van scanners en locaties. Deze instellingen zijn correct ingesteld tijdens de implementatie van uw cloud-omgeving en u hoeft ze niet te wijzigen. 

Hou  ons EasyLearning-platform in de gaten als u onze technische trainingsprogramma's wilt volgen over het configureren van verschillende hardware en het aansluiten ervan op onze cloudsoftware. U kunt een EasySecure Certified Partner worden. 
 • Scanners:

  Zodra een locatie is gecreëerd, is het tijd om één of meerdere scanners aan die locatie toe te voegen. We kunnen nu verschillende scanners toevoegen voor toegangscontrole, tijdregistratie en aanwezigheidsbeheer.  

   

  Het EasySecure Cloud platform is hardware onafhankelijk en wij ondersteunen verschillende merken in de software. U kunt deuren openen, aanwezigheid of tijd registreren met uw kaart, mobiele telefoon, vinger, gezicht, QR code, kenteken en toegangscode. De hardware wordt vooraf geconfigureerd en toegevoegd aan de software (op afstand) door EasySecure consultants of getrainde partners. 

   

  Deze verschillende scanners kunnen worden verbonden met de locaties die u eerder heeft gecreëerd. In stap één hebben we de locaties 'Kantoor Rotterdam' en 'Kantoor Düsseldorf' aangemaakt. U kunt nu verschillende scanners aan die locaties koppelen. 
  Bijvoorbeeld: Rotterdam heeft misschien verschillende toegangscontrole lezers aangesloten en het kantoor in Düsseldorf heeft maar één hoofdingang. 
  Rotterdam
  1. Voordeur
  2. Achterdeur
  3. Kluisjes 
  4. Hangslot 
  Dusseldorf 
  1. Hoofdingang 
  Voor elke scanner kunt u bepalen of hij wordt gebruikt voor toegangscontrole, tijdsregistratie en/of aanwezigheidsregistratie. 
  • Deuren:

   Als alle scanners zijn geconfigureerd en toegevoegd, is het tijd om de scanner aan een deur te koppelen. Dit gebeurt vaak één-op-één: de scanner 'voordeur' wordt bijvoorbeeld verbonden met een deur die 'voordeur' heet en de scanner 'personeelsingang' wordt verbonden met de deur 'personeelsingang'.

   Dit kan verschillen zodra een deur een in- en uitgaande scanner heeft. De 'voordeur' kan bijvoorbeeld een toegangscontrolescanner hebben die naar binnen gaat en een toegangscontrolescanner die naar buiten gaat. Dan kun je twee verschillende scanners op één deur aansluiten. 

   U kunt ook een tijdschema aan deze deuren koppelen om ze automatisch te openen gedurende een bepaalde periode. Bijvoorbeeld: u kunt de voordeur openen tussen 09:00 en 17:00 uur. Buiten die tijden is de deur vergrendeld en moet u een toegangsmiddel, zoals uw kaart of mobiele telefoon, invoeren om de deur te openen. 

   Zones:

   In de laatste stap worden eerder aangemaakte deuren gekoppeld aan een zone. Het is mogelijk om meerdere deuren in een zone te clusteren zodat u ze eenvoudig aank toegangsgroepen  kunt koppelen. 

   Zones kunnen worden gebruikt om meerdere scanners te clusteren.

   Bijvoorbeeld: een zone met de naam "Werknemers". Deze zone zou alle scanners kunnen bevatten die alle algemene werknemers mogen betreden. 

     1. Voordeur
     2. Werknemersingang
     3. Tijd Registratie 

   Of een zone met de naam "Eerste verdieping" die alle scanners op de eerste verdieping van een gebouw bevat, een zone met de naam "IT" die toegang heeft tot alle serverruimten in een gebouw. 

   Met een druk op de knop kunt u toegangsgroepen toegang geven tot bepaalde zones tussen bepaalde tijden. Meer informatie over het instellen van toegangsrechten en toegangsgroepen vindt u in het volgende artikel.